Situation in Georgia (debate)
November 25, 2015
Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul
November 26, 2015

Prevention of radicalisation and recruitment of European citizens by terrorist organisations (A8-0316/2015 – Rachida Dati)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Уважаеми колеги,

Подкрепих доклада, защото ЕС трябва да вложи целия си ресурс, за да предотврати радикализма и екстремизма в Европа, които непрекъснато се разрастват. Над 5000 млади европейски граждани са се присъединили към различни терористични организации и трагичните събития от последните дни подчертаха нуждата от координирани действия на страните членки, за да възстановим мултикултурния модел на Европа.

Вече е повече от ясно, че задържането на проблемите далеч от нашите граници не ги държи далеч от нашия дневен ред. Напротив, радикализмът и тероризмът се явяват глобална заплаха и ние трябва да подобрим обмена на информация между националните служби за сигурност и Европол, за да може заподозрените да бъдат по-добре откривани и следени.

Също така, необходимо е да предложим успешен интеграционен модел на всички европейски граждани, склонни към радикализация. Той трябва да обхваща областите на образованието, социалното включване, борбата срещу дискриминацията, междукултурния и междурелигиозния диалог.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian