Демократична република Конго
март 10, 2016
Свободата на изразяване на мнение в Казахстан
март 10, 2016

Свободата на изразяване на мнение в Казахстан (2)

Илхан Кючюк (ALDE ), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта

Напълно съм съгласен с Вас. Казахстан трябва да изпълни всички свои ангажименти, всички международни стандарти, да спазва човешките права и свободи, и тогава можем да влезем в по-задълбочен разговор с тях.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски