Democratic Republic of the Congo
March 10, 2016
Freedom of expression in Kazakhstan
March 10, 2016

Freedom of expression in Kazakhstan (2)

Илхан Кючюк (ALDE ), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта

Напълно съм съгласен с Вас. Казахстан трябва да изпълни всички свои ангажименти, всички международни стандарти, да спазва човешките права и свободи, и тогава можем да влезем в по-задълбочен разговор с тях.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian