Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0338/2015 – Bodil Valero)
декември 17, 2015
Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0344/2015 – Cristian Dan Preda)
декември 17, 2015

20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих резолюцията, защото Дейтънското мирно споразумение, подписано през 1995 г. в Париж, сложи край на най-кървавата война в Европа след Втората световна война и очерта демократичния път на Босна и Херцеговина. Въпреки това, 20 години по-късно, комплексната държавна конструкция на Босна и Херцеговина разкрива на преден план сложни и нерешени конфликти на най-невралгичната европейска зона. Недоверието в институциите и постепенно отслабващото международно присъствие отдалечават страната от евроатлантическия път, а това има дестабилизиращ ефект. Ето защо, днес страната се нуждае от нашата подкрепа повече от всякога.

Европейският съюз доказа, че може да служи като пример за мултикултурно и етническо съжителство и ние можем да дадем нов импулс за осъществяване на реформи. Трябва да помогнем на страната, за да реши проблемите с историческите наслоения. Младите хора в тази държава имат нужда да си върнат европейската мечта и да изградят у себе си ценностен европейски манталитет, а не да превръщат региона в сивата зона на Европа.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски