Изказване относно санкционирането на използването на майчин език в предизборната кампания в България
януари 13, 2015
Предложение за обща резолюция относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))
януари 14, 2015

Предложение за обща резолюция относно Русия, и по-специално случая с Алексей Навални (2015/2503(RSP))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

14.1.2015

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B8‑0046/2015)
ECR (B8‑0047/2015)
ALDE (B8‑0048/2015)
EFDD (B8‑0049/2015)
S&D (B8‑0055/2015)
PPE (B8‑0059/2015)

относно Русия, и по-специално случая с Алексей Навални (2015/2503(RSP))

Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Арно Данжан, Туне Келам, Джовани Ла Вия, Едуард Кукан, Дубравка Шуйца, Богдан Брунон Вента, Дейвид Макалистър, Чаба Шогор, Иржи Поспишил, Шон Кели, Ярослав Валенса, Андрей Пленкович, Моника Маковей, Анджей Гжиб, Михаела Шойдрова, Томаш Здеховски, Яромир Щетина, Давор Иво Щир, Йерун Ленарс, Лудек Нидермайер, Инесе Вайдере, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Станислав Полчак, Павел Свобода, Габриелюс Ландсбергис от името на групата PPE
Йозеф Вайденхолцер, Кнут Флекенщайн, Ричард Хауит, Лиса Яконсари, Никола Капуто, Енрико Газбара, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Гофредо Мария Бетини, Кашету Киенге, Кристина Либацка, Вилия Блинкевичуте, Елена Валенсиано, Пиер Антонио Панцери, Микела Джуфрида, Марк Тарабела, Виктор Негреску, Василика Виорика Дънчила, Мириам Дали, Афзал Кан, Мирослав Похе от името на групата S&D
Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Яна Житнянска, Станислав Ожуг, Карол Карски, Збигнев Кужмюк, Ружа Томашич, Томаш Пьотър Поремба, Ядвига Вишневска, Кажимеж Михал Уяздовски, Ханс-Олаф Хенкел от името на групата ECR
Ги Верхофстад, Урмас Пает, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Мариел дьо Сарнез, Кая Калас, Илхан Кючюк, Фернандо Маура Барандиаран, Луи Мишел, Майте Пагасауртундуа Руис, Робер Рошфор, Йозо Радош, Марите Схаке, Павел Теличка, Рамон Тремоса и Балсейс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален от името на групата ALDE
Хейди Хаутала, Тамаш Месерич, Бодил Себальос, Барт Стас, Барбара Лохбилер от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Валентинас Мазуронис от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно Русия, и по-специално случая с Алексей Навални (2015/2503(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Конституцията на Русия, и по-специално член 118 от нея, който постановява, че правораздавателни органи в Руската федерация са единствено съдилищата, и член 120 от нея, в който се предвижда, че съдиите са независими и са подчинени единствено на Конституцията на Русия и на федералното право; като взе предвид предходните си доклади и резолюции относно Русия, и по-специално своите резолюции от 23 октомври 2012 г. относно общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски(1), от 13 юни 2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия(2), от 13 март 2014 г. относно Русия: осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“(3), и от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия(4), както и своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски(5),

− като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад за 2012 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС по въпроса(6),

− като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 30 декември 2014 г. относно осъждането на Алексей Навални и на неговия брат Олег Навални от Замоскворецкия съд,

− като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека от 28 ноември 2013 г.,

− като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, както и временно преустановените преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

– като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и като страна по декларацията на ООН, се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията и принципите на правовата държава и да зачита основните свободи и правата на човека; като има предвид, че поради редица сериозни нарушения на принципите на правовата държава и приемането на рестриктивни закони през последните месеци е налице сериозна загриженост във връзка с изпълнението от страна на Русия на нейните международни и национални задължения; и като има предвид, че ЕС многократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети в рамките на Партньорството за модернизация с цел да подпомогне Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа; като има предвид, че са налице множество съдебни дела, при които се използват основания, изградени на базата на политически подбуди, за да се елиминира политическата конкуренция, да се сплашва гражданското общество и да се възпират гражданите от участие в обществени демонстрации и протести срещу настоящото ръководство на държавата;

Б. като има предвид, че Алексей Навални последователно изобличи масовата корупция на най-високи равнища в руския държавен апарат, като има предвид, че първото решение на съда, с което му беше наложена петгодишна присъда през юли 2013 г., беше възприето като политически мотивирано; като има предвид, че през февруари 2014 г. той беше поставен под домашен арест за два месеца, а през март 2014 г. му беше поставена електронна гривна, за да се следи неговата дейност;

В. като има предвид, че Алексей Навални спечели 27 % от гласовете на изборите за кмет в Москва през септември 2013 г., като по този начин се утвърди като една от най-видните личности в опозицията срещу Кремъл в Русия;

Г. като има предвид, че второто решение на съда по делото срещу Алексей Навални трябваше да бъде оповестено на 15 януари 2015 г., но по необясними причини съдът изтегли датата напред – на 30 декември, когато вниманието на повечето руснаците беше ангажирано с новогодишните празници; като има предвид, че същата техника – изтегляне на датата, беше използвана при Михаил Ходорковски;

Д. като има предвид, че положението с правата на човека в Русия се е влошило драстично през последните години и че руските власти приеха поредица от закони, които съдържат двусмислени разпоредби, използвани за допълнително ограничаване на опозицията и на представителите на гражданското общество, и възпрепятстват свободата на изразяване на мнение и на събирания;

Е. като има предвид, че приетото през миналата година законодателство в областта на НПО и относно правото на свобода на събиранията се използва за потискане на гражданското общество, потъпкване на противоположните политически възгледи и упражняване на тормоз над НПО, демократичната опозиция и медиите; като има предвид, че вследствие прилагането на закона за „чуждестранните агенти“ независимата организация за правата на човека „Мемориал“ беше de facto закрита; като има предвид, че прилагането на този закон включваше безмилостни действия, насочени към предотвратяване и възпиране на дейността на организациите на гражданското общество, сред които и организацията „Войнишки майки“;

Ж. като има предвид, че в края на декември 2014 г. Министерството на правосъдието на Руската федерация измени в значителна степен списъка на „чуждестранните агенти“, като добави няколко организации, ангажирани с подкрепа за защитата на правата на човека, включително центъра „Сахаров“, като по този начин затрудни тяхната дейност и защитата на правата на човека в Русия;

З. като има предвид, че през последните няколко години някои съдебни процеса и съдебни производства, като делата срещу Магнитски, Ходорковски и Политковская, поставиха под въпрос независимостта и безпристрастността на съдебните институции в Руската федерация; като има предвид, че нашумелите дела като това срещу Алексей Навални са само най-известните извън Русия примери и че всъщност става въпрос за систематична неспособност на руската държава да гарантира принципите на правовата държава и да осигури правосъдие за собствените си граждани; като има предвид, че настоящотото съдебно решение представлява политически мотивиран опит да бъде наказан Алексей Навални като е един от най-изявените противници на правителството;

И. като има предвид, че е налице нарастваща нужда от твърда, съгласувана и всеобхватна политика на ЕС спрямо Русия, която да се ползва с подкрепата на всички държави членки и с която да се предоставя подкрепа и помощ, съпровождани от твърда и справедлива критика;

1. изразява най-дълбока загриженост във връзка с факта, че в Русия правото се използва като политически инструмент; подчертава факта, че осъждането на изтъкнатия юрист, борец срещу корупцията и социален деец Алексей Навални и налагането на условна присъда от 3,5 години за него на ефективна присъда от 3,5 години лишаване от свобода на неговия брат Олег Навални се основаваше на недоказани обвинения; категорично осъжда факта, че присъдата изглежда политически мотивирана;

2. отбелязва със загриженост, че макар Алексей Навални да остава извън затвора, брат му Олег Навални понастоящем е задържан в затвор и това буди загриженост във връзка с възможното използване на член на семейството му с политическа цел, за да бъде сплашен и принуден да замълчи един от лидерите на руската опозиция ― Алексей Навални; припомня, че братът на Алексей ― Олег, баща на две малки деца и бивш директор на държавните пощенски служби, никога не е играл роля в руското опозиционно движение;

3. призовава настоятелно руските съдебни и правоприлагащи органи да изпълняват задълженията си по безпристрастен и независим начин, без политическа намеса и да гарантират, че съдебните производства в делата срещу братята Навални, както и всички други разследвания и съдебни процеси срещу дейци на опозицията, отговарят на международно приетите стандарти; подчертава значението на това да се гарантира, че няма политическо вмешателство в съдебните решения и те се вземат независимо и при пълно спазване на принципите на правовата държава;

4. напълно подкрепя кампанията срещу корупцията в Русия, започната от Алексей Навални, и подкрепя усилията на руския народ за намирането на решение, гарантиращо демокрацията, политическия плурализъм, единството и зачитането на правата на човека;

5. счита, че Русия, като член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, следва да спазва произтичащите от това задължения, които е поела; подчертава, че новото развитие на събитията е в посока, противоположна на спазването на принципите на правовата държава и на независимостта на съдебната власт в държавата;

6. призовава председателите на Съвета и на Комисията, както и заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, да продължат да следят тези случаи отблизо, да повдигат тези въпроси в рамките на различните форуми и срещи с представители на Русия и да докладват на Парламента относно преговорите с руските органи;

7. подчертава, че свободата на събиранията в Руската федерация е заложена в член 31 от Руската конституция и в Европейската конвенция за правата на човека, по която Русия е страна и която руските органи поради тази причина са задължени да спазват;

8. настоятелно приканва Съвета да разработи единна политика по отношение на Русия, която ангажира 28-те държави – членки на ЕС и институциите на ЕС със силно общо послание относно ролята на правата на човека в отношенията между ЕС и Русия и необходимостта от прекратяване на репресиите срещу свободата на изразяване, на събирания и на сдружаване в Русия;

9. призовава заместник-председателя/върховен представител да разработи, като въпрос с неотложен характер, цялостна стратегия по отношение на Русия, която има за цел запазването на териториалната цялост и суверенитета на европейските държави, като същевременно подпомага укрепването на демократичните принципи, спазването на правата на човека и принципите на правовата държава в Русия;

10. изразява дълбока загриженост във връзка с непрекъсната вълна от нападения срещу независими организации за правата на човека и групи на гражданското общество в Русия, което също е израз на репресиите срещу изразяващите независимо мнение лица ― тенденция, която буди нарастваща загриженост в Европейския съюз; настоятелно призовава Комисията и ЕСВД, с оглед на текущия етап на програмиране на финансовите инструменти на ЕС, да увеличат финансовата си помощ за руското гражданско общество чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека и финансиране за организациите на гражданското общество и местните органи, както и да включат Форума на гражданското общество ЕС–Русия в Инструмента за партньорство, за да се гарантира устойчиво и надеждно дългосрочно подпомагане; приветства решението на управителния съвет на Европейския фонд за демокрация (ЕФД) да разреши фондът да разшири обхвата на дейността си, за да включва и Русия;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски