януари 13, 2015

Предложение за обща резолюция относно Русия, и по-специално случая с Алексей Навални (2015/2503(RSP))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ 14.1.2015 внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от […]