Евродепутатът от ДПС Илхан Кючюк откри информационен офис в София
януари 25, 2015
Регулиране на движението на цивилни и търговски безпилотни летателни апарати
януари 27, 2015

VP/HR – Борбата с радикализацията и тероризма в Европа

27 януари 2015 г.

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията (зам.-председател/върховeн представител)
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: VP/HR — Борбата с радикализацията и тероризма в Европа

Неотдавнашните терористични атаки в Париж показаха, че ЕС трябва спешно да разработи нови подходи и антитерористични методи, ако иска да реши проблема с нарастващата радикализация в Европа. Редица въпроси бяха повдигнати, между които нуждата от споделяне на разузнавателна информация между службите за сигурност и разузнавателни служби на държавите членки. По време на последното заседание на Съвета по външни работи, проведено на 19 януари 2015 г., се стигна до заключението, че трябва да се предприемат действия на редица нива, като се започне със сигурността — чрез поощряване на обмена на информация, включително на най-добри практики, между държавите членки и с държавите партньорки — и се стигне до засилване на сътрудничеството с арабските и средиземноморските държави в борбата срещу тероризма.

1. Какви са инструментите, които Европейската служба за външна дейност ще използва за предотвратяване на радикализацията и за провеждане на борба с тероризма ?

2. Какви са мерките, които Европейската служба за външна дейност възнамерява да предприеме, за да улесни обмена на разузнавателна информация между службите за сигурност и разузнавателни служби на държавите членки?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски