December 9, 2016

Ilhan Kyuchyuk attended the “Reshaping Europe” conference

"Всъщност всички знаем каква Европа искаме – въпросът е със съвместни усилия да я направим такава", коментира Илхан Кючюк.