Women domestic workers and carers in the EU (A8-0053/2016 – Kostadinka Kuneva
April 28, 2016
Preparation of the World Humanitarian Summit (debate)
May 10, 2016

Attacks on hospitals and schools as violations of international humanitarian law (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих предложената резолюция, която смятам за напълно навременна, защото напоследък международната общност стана свидетел на ужасяваща тенденция. Нападенията над болници, училища и други цивилни обекти при въоръжени конфликти в различни части на света са потресаващи актове, които противоречат на международното хуманитарно право и световната общност трябва да им се противопостави с всички налични инструменти.

Считам, че на първата Световна среща на върха по хуманитарните въпроси, която ще се проведе в Истанбул през май, страните – членки на ООН, трябва да потвърдят централното значение на международното хуманитарно право и защитата, която то предлага. Необходимо е да осъдим тези престъпления в международен мащаб и да настояваме за провежданото на независими разследвания, които да подведат под отговорност виновниците. ЕС и неговите държави членки да трябва призоват ООН и Съвета за сигурност да гарантират защитата както на местните, така и на международните хуманитарни работници и да подновят ангажимента за закрила на цивилните лица. Нуждаем се от засилване на институционалния капацитет на международната общност, за да може да предприемем действия, които биха укрепили системата при прилагането на международното хуманитарно право.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian