EU-San Marino agreement on the automatic exchange of financial account information (C8-0370/2015)
February 25, 2016
The situation of women refugees and asylum seekers in the EU (A8-0024/2016 – Mary Honeyball)
March 8, 2016

Communication on implementing the European agenda on migration (debate)

Илхан Кючюк (ALDE )

Уважаеми господа Комисари, Европейският съюз се намира в критична ситуация, а голяма част от държавите членки продължават да абдикират от задължението за споделена отговорност. От няколко месеца повтаряме, че трябва да реагираме спешно. За съжаление, не започваме да прилагаме така направените споразумения и в резултат разделението става все по-голямо. Решението на Комисията да отдели 700 млн. евро, за да се отговори на нарастващите хуманитарни нужди в Европа по време на тази бежанска криза, ще е от ключово значение за Гърция и особено за страните от западните Балкани. Реализирането на план за действие с Турция също ще изиграе своята роля.

Необходимо е незабавно да се създаде европейска гранична и брегова охрана, от която България и Румъния трябва да са неизменна част. В противен случай ще се превърнат в буферната зона на Европейския съюз. Наред с усилията ни да възстановим мира в Близкия изток, трябва да вървим и към незабавната замяна на Дъблинския регламент и успешно да имплементираме една нова, единна европейска процедура за предоставяне на убежище.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian