Crimean Tatars
May 12, 2016
The Single Market strategy (A8-0171/2016 – Lara Comi)
May 26, 2016

EU should play a key role in the upcoming G7 Summit

Благодаря, г-н Председател,

Уважаеми г-н Тимерманс,

Уважаеми колеги,

Срещата на върха на Г7 в Япония е от изключителнo значение, тъй като се провежда в момент, когато светът е изправен пред многобройни глобални предизвикателства. Задълбочаването на глобалната хуманитарна криза, спадът на световната икономика, нарастващите заплахи от тероризъм, отражението на климатичните промени и нестихващите етнорелигиозни конфликти са неотложни въпроси, на които водещите световни сили трябва да предложат решения въз основа на конкретни приоритети и ангажименти. Считам, че в качеството си на международен значим актьор Европейският съюз трябва да играе основна роля на предстоящата среща на върха на Г7 в Япония.

Необходимо е да поставим акцент върху решаването на бежанската криза, борбата с тероризма, развитието на свободната търговия, но и върху спазването на всички ангажименти в областта на хуманитарната помощ, поети на срещата на върха по хуманитарните въпроси в Истанбул.

Европейският съюз трябва да настоява за засилване на международното сътрудничеството в борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане.

Не на последно място, Европейският съюз следва да покаже, че е не само готов да изпълни своите ангажименти, но е и правдоподобен партньор в името на това да създадем един по-добър и по-мирен свят за бъдещите поколения.

Благодаря!

 

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian