Situation in Venezuela (debate)
February 3, 2016
New Strategy for gender equality and women’s rights post-2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
February 3, 2016

European integration process of Kosovo (debate)

Илхан Кючюк (ALDE )

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, Косово е най-младата европейска демокрация и ние трябва да се отнасяме с особено внимание, когато обсъждаме европейската перспектива пред страната. Косово постигна значим напредък през изминалата година и трябва да отчетем правителствените усилия за приемане на законодателство за правата на човека и за осъществяване на конструктивен подход в преговорите със Сърбия.

Това несъмнено доказва наличието на политическа воля за реформи и желание за европейска интеграция. Именно тази амбиция за промяна стои в основата на подписаното споразумение за стабилизиране и асоцииране с Европейския съюз, което ще даде нов импулс за развитие на крехката икономика на страната.

Без съмнение политическият диалог с Европейския съюз ще е от фундаментално значение в намирането на решения на сериозни проблеми, като върховенството на закона, свободата на словото, корупцията по високите етажи на властта и незадоволителното участие на гражданското общество в обществено-политическия живот на страната. Развитието на Косово е от огромно значение, както за Балканите, така и за Европа.

Този аргумент трябва да се вземе под внимание от страните членки, които все още не признават независимостта на страната, защото само пълната интеграция на държавите от Западните Балкани означава стабилност и просперитет за региона.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian