Implementation and legacy of the European Year for Development (debate)
December 2, 2015
Preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance (A8-0332/2015 – Enrique Guerrero Salom)
December 16, 2015

Situation in Hungary: follow-up to the European Parliament Resolution of 10 June 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих резолюцията, защото Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на свободата, равенството, правовата държава, зачитането на правата на човека и ние не трябва да си затваряме очите, а да се противопоставим на отстъплението от нашите принципи, особено когато това е в рамките на Съюза.

Последните инициативи и намеси от страна на унгарското правителство доведоха до системно влошаване на принципите на правовата държава. В момент, когато рекорден брой хора напускат домовете си заради война и потисничество, е неприемливо Унгария, която е пълноправен член на ЕС и международните организации, да иска да се изолира и отказва да се занимава с молби за убежище. Страната е задължена да спазва европейските и международните закони като Женевската конвенция например.

Тези актове от страна на унгарското правителство през последните месеци трябва да ни послужат като червена лампа, че за свободата и демокрацията се воюва ежедневно. Ето защо считам за необходимо Съветът на Европейския съюз и Европейският съвет да проведат обсъждане и да приемат заключения относно положението в Унгария.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian