Total ban on the use of languages other than the official language of Bulgaria during election campaigns
March 9, 2015
10 Mar 2015 plenary speech on Progress report on Montenegro
March 11, 2015

2014 Progress report on the former Yugoslav Republic of Macedonia (debate)

21. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)

Разисквания
вторник, 10 март 2015 г. – Страсбург

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма – През последните месеци политическата обстановка в Република Македония значително се влоши и това се явява основно препятствие пред европейския и цивилизационен път на страната. Шокиращите злоупотреби, скандалите с масовите подслушвания и липсата на политически диалог застрашават принципите на правовата държава, като дори зачестява използването на език на омразата. Македония е важен фактор за стабилността на региона и европейския проект няма да бъде завършен, така като бе замислен, без членството на държавите от Западните Балкани. В тази връзка, приветствам решението на комисар Хан да посети Република Македония и да включи Европейския съюз в разрешаването на политическия конфликт. Страната се нуждае от нашата помощ и трябва незабавно да предложим политически екип, по успешно приложения модел в Албания, който да върне всички политически групи на масата за преговори и да спомогне за намирането на конструктивен диалог. Необходимо е незабавното започване на публичен дебат, за да се рестартира процеса на реформи в страната. Необходимо е намирането на политическа стабилност, за да се гарантира устойчивото сътрудничество, което да ускори европейския дневен ред на Република Македония и да доведе до отварянето на преговорни глави за членство.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian