Preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance (A8-0332/2015 – Enrique Guerrero Salom)
December 16, 2015
Arms export: implementation of the Common Position 2008/944/CFSP (A8-0338/2015 – Bodil Valero)
December 17, 2015

EU-China relations (A8-0350/2015 – Bas Belder)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих доклада, защото стратегическото партньорство между ЕС и Китай е от основно значение за намирането на общи за двете страни отговори на редица глобални проблеми, както и за набелязването на общи интереси, като световната и регионалната сигурност. Страната е основна международна сила и един от най-важните партньори на ЕС. През 2015 г. отбелязваме 40-ата годишнина на дипломатическите отношения между ЕС и Китай, но предизвикателства в глобален аспект ни задължават да търсим задълбочаване на нашите отношения в дългосрочен план.

Китай е основен търговски партньор за ЕС и сключването на инвестиционно споразумение може да има силен ефект за нашите икономики. Разбира се, ЕС трябва да гради своите партньорства на база на демократичните принципи и високи стандарти, които отстоява. Необходимо е, преди всичко, да търсим градивен диалог с властите за подобряване на състоянието на човешките права в страната, както и за справяне с влошаването на състоянието на околната среда.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian