MEP Ilhan Kyuchyuk on opening a new open-air kindergarten: MRF Is the party of fulfilled engagements
March 20, 2015
International Roma Day – anti-Gypsyism in Europe and EU recognition of the memorial day of the Roma genocide during WW II (debate)
March 25, 2015

Macro-financial assistance to Ukraine (debate)

Разисквания
сряда, 25 март 2015 г. – Брюксел

19. Макрофинансова помощ за Украйна (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма – Уважаеми колеги, решението за отпускане на макрофинансова помощ е от изключителна важност за провеждането на политически и икономически реформи в Украйна. Отношенията ни с Украйна се развиват в рамките на Европейската политика за съседство и ние трябва да подкрепим усилията на правителството по пътя на реформите.

Военният конфликт, който доведе до нарушаването на суверенитета и териториалната цялост, се отразява пагубно на украинска икономика. Голяма част от нея беше фокусирана в анексирания от Русия полуостров Крим, както и в държаните от сепаратистите Донетска и Луганска област. В резултат на това, икономиката на страната се сви с повече от 20% през последната година, а преките бюджетни разходи във връзка с конфликта влошават допълнително платежния баланс и ликвидността на Украйна.

В този контекст, смятам отпускането на финансова помощ за напълно навременна мярка, защото нуждите на страната от външно финансиране са значително по-големи от първоначално определените. От своя страна, властите в Украйна трябва да потвърдят ангажимента си за реформи в съответствие с рамката, предвидена от Споразумението за асоцииране, и да представят ясен план за действие.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian