май 13, 2016

Илхан Кючюк представи книга, посветена на турските диалекти в България

Трудът на акад. Кючуков е посветен на живота и научната дейност на д-р Моллова – водещ турски диалектолог в България и Европа и автор на дисертацията "Източнородопският турски диалект (фонология) и неговото отношение към другите тюркски езици и диалекти от огузката група".
май 12, 2016

Кримските татари

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-жо Председател, дебатът за състоянието на кримските татари е изключително навременен, а резолюцията открито представя дискриминационните действия срещу населението на полуостров Крим. […]
май 12, 2016

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0157/2016 – Dariusz Rosati)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the text because in the wake of Panama Papers tax avoidance scandal, it is vital to end tax […]
май 12, 2016

Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (B8-0581/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing European citizens deserve to consume fishery and aquaculture products of good quality and clear origin. Unfortunately, nowadays fish products that […]
май 12, 2016

Статут на пазарна икономика на Китай (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The EU and China are two of the biggest traders in the world. China is EU’s second largest trading partner […]
май 12, 2016

Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (B8-0583/2016, B8-0587/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the 2030 Agenda for Sustainable Development seeks to build on the Millennium Development Goals and […]
май 12, 2016

Предотвратяване и борба с трафика на хора (A8-0144/2016 – Catherine Bearder)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Трафикът на хора представлява сериозно нарушение на правата на човека, но същевременно и доходоносен бизнес за трафикантите. Тази жестока […]
май 11, 2016

Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (B8-0562/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The cohesion policy is EU’s main investment and development policy that covers all EU regions. By enhancing social and economic […]
май 11, 2016

Завръщане към нормалното функциониране на Шенгенското пространство

Благодаря г-жо Председател, Уважаеми колеги, Шенгенското пространство е сред най-значимите постижения на съвременна Европа и висша форма на европейската интеграция. То гарантира свободното движение на стотици […]