юни 10, 2015

Стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия (разискване)

Благодаря, г-н Председател, Уважаеми колеги, През април 2007 г. Европейската комисия стартира своята инициатива за сътрудничество в региона на Черно море чрез проекта „Черноморско взаимодействие“. Регионът […]
юни 10, 2015

Спортът и правата на човека, включително във връзка с Европейските игри в Баку (разискване)

Амбициите на Азербайджан да играе сериозна и видима роля в Европа се потвърждават не само от стремежа на Баку към партньорство с ЕС, но и са ярко илюстрирани от заявката да бъдат домакин на първите летни Европейски олимпийски игри. Ние не бива да си затваряме очите пред каквито и да е отклонения от принципите на демокрацията, върховенството на закона и спазването на човешките права. Това обаче не бива да ни превръща в непримирими противници. В партньорство трябва да решаваме демократичните задачи.
юни 9, 2015

Състояние на отношенията между ЕС и Русия (разискване)

Благодаря г-н Председател, Уважаеми колеги, Днес по време на дебатите по доклада на г-н Ландсбергис за пореден път се повдига въпроса за взаимоотношенията на ЕС с […]
юни 9, 2015

Европейска стратегия за енергийна сигурност (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Кризата в Украйна и липсата на дългосрочно решение за региона поставят под въпрос осигуряването на надеждни доставки на енергия. […]
май 22, 2015

Въпрос относно усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги, Усилията ни за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени и ориентирани към […]
май 20, 2015

Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта Г-н Андрулакис, аз идвам от Балканите и единственият начин да не бъдат провокирани стари наслоения, […]
май 20, 2015

Положението в бившата югославска република Македония (разискване)

Благодаря, г-н Председател, Уважаеми колеги, Проблемът в Македония не е проблем само на държавата Македония. Това е проблем на Балканите, а не на последно място и […]
май 20, 2015

Инициативата за младежка заетост (разискване)

Г-жо Председател, колеги, Усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени, ориентирани към ефективни действия. Оценявам предприетите […]
май 19, 2015

Финансиране на развитието (A8-0143/2015 – Pedro Silva Pereira)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото считам, че ЕС и неговите държави членки следва да запазят позицията си на основен донор на […]