април 14, 2016

Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (B8-0441/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Вече 21 години от подписването на Дейтънското мирно споразумение сме свидетели как Босна и Херцеговина се люлее в своята […]
април 14, 2016

Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (A8-0040/2016 – Tamás Meszerics)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I have voted for the text because one of the five headline targets of the Europe 2020 is to reduce […]
април 14, 2016

Частният сектор и развитието (A8-0043/2016 – Nirj Deva)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I voted for the resolution because it clearly recognises the importance of the private sector in development and the primary […]
април 13, 2016

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 – Victor Negrescu)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the […]
април 13, 2016

Епидемията, предизвикана от вируса Зика (B8-0449/2016)

 Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Sadly, the Zika virus, responsible for numerous cases of death and birth defects in Brazil, is spreading rapidly in Latin […]
април 13, 2016

Положението в Полша (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing It is our common European duty to respond to controversial new laws that have given the Polish government more control […]
април 13, 2016

Доклад за Албания за 2015 г. (разискване)

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE Г-н Председател, Г-н Комисар, Г-жо министър, Колеги, Бих искал да благодаря на нашия докладчик, г-н Флекенщайн за ползотворното сътрудничество […]
април 12, 2016

Продукти с произход от определени страни от АКТБ (A8-0010/2016 – Jarosław Wałęsa)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing It is our work to ensure transparency, clarity and simplification of the EU legislation. Thereby, I support codification and recast […]
април 12, 2016

Споразумение между ЕС и Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A8-0072/2016 – Dieter-Lebrecht Koch)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the agreement on air services between the European Union and the Government of Macao because in practice it […]