януари 20, 2016

Мирният процес в Колумбия (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the ongoing Colombian peace process represents to us a historic opportunity to end one of […]
януари 20, 2016

Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) – Г-жо Председател, уважаеми колеги, преди всичко трябва да отбележим напредъка, постигнат от всички страни, и да приветстваме желанието на Грузия, Молдова […]
януари 19, 2016

Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (A8-0366/2015 – Marek Plura)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Mr President, I voted in favour of this extremely important report aiming to tackle one of the biggest challenges that Europe faces: […]
януари 19, 2016

Положението в Саудитска Арабия и Иран (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Undoubtedly, the past few months have been crucial for Iran and Saudi Arabia. On the one hand, the nuclear deal […]
януари 18, 2016

Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur and all the shadow rapporteurs for their contribution to this report. Europe’s cultural, […]
декември 17, 2015

Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The arbitrary detention of Irish citizen Ibrahim Halawa represents a violation of human rights, international and Egyptian law. It is […]
декември 17, 2015

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0344/2015 – Cristian Dan Preda)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing As we can see from the 2014 human rights and democracy report the world is going backwards. The dark memories […]
декември 17, 2015

20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото Дейтънското мирно споразумение, подписано през 1995 г. в Париж, сложи край на най-кървавата война в Европа […]
декември 17, 2015

Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0338/2015 – Bodil Valero)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing  Due to endless conflicts, the worldwide arms trade is on the rise. The arms industry is a major industry for […]