април 12, 2016

Към подобрено регулиране на единния пазар (A8-0278/2015 – Anneleen Van Bossuyt)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The EU is the biggest player on the global trading scene because we are the world’s largest single market with […]
април 12, 2016

Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (A8-0049/2016 – Ernest Maragall)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Mr President, I voted in favour of this report, because mobility in vocational education and training (VET) is a source of genuine […]
април 12, 2016

Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (A8-0027/2016 – Sylvie Goulard)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The EU is the world’s leading trading power and single market. However, I supported the resolution because the not concluded […]
април 12, 2016

Положението в Нагорни Карабах (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма От почти три десетилетия един от най-опасните конфликти по широките предели на Европа се намира в планините на Южен […]
април 12, 2016

ЕС в променящата се глобална среда – един по-свързан, оспорван и сложен свят (разискване)

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE Г-н Председател, Г-жо Върховен представител, Колеги, Повече от 20 години Европа са наслаждаваше на мир и просперитет. Очевидно е, […]
април 12, 2016

Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС – Централна Азия (разискване)

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE Г-н Председател, От името на ALDE също бих искал да изразя своята благодарност за съвместната ни работа към докладчика. […]
април 11, 2016

Обучение за Европейския съюз в училище (кратко представяне)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Mr President, many citizens still do not have sufficient knowledge about the values on which European integration is based, nor how the […]
април 11, 2016

Великобритания без ЕС е просто Британия

Безсъмнено Великобритания ще има своите позиции на международната сцена дори ако се отдели от Брюксел, но със сигурност ще загуби глобалната си роля, която заема като част от ЕС.
април 9, 2016

Илхан Кючюк в Луковит: Предприемачеството все още е предизвикателство за младия човек в България

„Достъпът до финансови средства е жизненоважен за започване или разширяване на всяка една дейност. Европейските програми могат да осигурят именно такъв ресурс – на малки и средни предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. Това, което зависи от нас, е да знаем къде и как да потърсим този ресурс – това е от ключова важност“, коментира още Илхан Кючюк.