май 18, 2015

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-н Председател, уважаеми колеги, Взимам думата в процедурата на едноминутните изказвания с ясното съзнание, че само след два дни предстои нарочен дебат […]
май 10, 2015

Евродепутатът Илхан Кючюк дава думата на гражданите – отправя техните въпроси към Европейската комисия и Европейския съвет веднъж месечно

Гражданите ще могат да изпращат въпросите си по имейл към всеки един от информационните центрове на евродепутата Илхан Кючюк. Всички въпроси ще бъдат разглеждани и селектирани по прозрачни критерии преди да бъдат изпратени към съответните институции.
май 9, 2015

Либерални възможности пред европейския кръстопът

Ние отдавна сме разбрали, че в условията на чести кризи и кръстопътни времена успехът и добрите решения идват с познанието на смелите граждани, на мечтателите. На онези, които знаят как да превърнат мечтите си в реалност, и на свободните по дух хора. Нека бъдем свободни граждани на Европа!
май 9, 2015

Честит Ден на Европа!

Честит Ден на Европа! Вярвам, че от нас зависи да я направим такава, каквато искаме да бъде – място, където зачитаме човешките права; където се стремим […]
април 29, 2015

Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) – Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми г-н председател, през последния месец станахме свидетели на жестоки трагедии, разиграли се в Средиземно море, превръщайки го в […]
април 29, 2015

Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (A8-0134/2015 – Elisabeth Morin-Chartier)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Taзи седмица Гласувах „ЗА” одобряването на направеното от Комисията предложение за повишаване размера на предварителното финансиране по линия на […]
април 29, 2015

Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги, Абсолютно е права  председателката на нашата комисия, г-жа Коста, заявявайки „варварството няма език и религия“. За съжаление, през последните месеци наред […]
април 29, 2015

Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (разискване)

Madam President, I would like to thank our rapporteur, Mr Fleckenstein, for a very fruitful cooperation and his balanced view on Albania. In the last year […]
април 28, 2015

Изказване относно прилагането на Болонския процес

Уважаеми г-н Председател,  Уважаеми Колеги, И аз от своя страна бих искал да се присъединя към колегите, които поздравиха г-жа Либачка за балансирания доклад. Няма как […]