април 26, 2016

Statement on the kidnapping of chair of PARNAS Youth

Commenting on the developing news from Russia, ALDE Party President Hans van Baalen MEP said: “It is with regret that I hear the news from our ALDE Party member party in Russia PARNAS that the chair of their youth wing Mikhail Konev was today kidnapped from the military registration and enlistment office in Moscow. His location remains unknown.
април 25, 2016

Кметове от ДПС сред финалистите за награди в Комитета на регионите

Номинациите за местни лидери либералдемократи бяха внесени в Комитета на регионите от АЛДЕ след задълбочен и обстоен анализ на тяхната управленска дейност. Отчетени бяха успешно реализираните политики на регионално ниво, а също така бе взет под внимание фактът, че и двамата кандидати са млади, с потенциал за развитие на европейско равнище.
април 24, 2016

MRF Bulgaria elect new leader at 9th National Congress

ALDE Party President Hans van Baalen MEP spoke at the opening of the Congress and praised the work of the four MRF MEPs in the European Parliament, noting that the MRF Party’s Youth Chairmain and MEP Ilhan Kyuchyuk was elected a member of the ALDE Party Bureau at the Congress in Budapest in November 2015.
април 14, 2016

Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления (A8-0138/2016 – Marju Lauristin)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing In the new digital age, it is our moral duty to protect the rights and freedoms of EU citizens. We […]
април 14, 2016

Използване на резервационни данни на пътниците (EC – РДП) (A8-0248/2015 – Timothy Kirkhope)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I voted in favour because we are living in a very insecure world – a world in which cross—border organised […]
април 14, 2016

Доклад за Турция за 2015 г. (B8-0442/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I have supported the report because Turkey is not only a candidate country for EU membership, but also our strategic […]
април 14, 2016

Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (B8-0441/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Вече 21 години от подписването на Дейтънското мирно споразумение сме свидетели как Босна и Херцеговина се люлее в своята […]
април 14, 2016

Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (A8-0040/2016 – Tamás Meszerics)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I have voted for the text because one of the five headline targets of the Europe 2020 is to reduce […]
април 14, 2016

Частният сектор и развитието (A8-0043/2016 – Nirj Deva)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I voted for the resolution because it clearly recognises the importance of the private sector in development and the primary […]