май 10, 2016

Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Изправени сме пред невиждани по мащаб и естество хуманитарни кризи. Днес повече от 400 милиона души по света са […]
април 28, 2016

Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих предложената резолюция, която смятам за напълно навременна, защото напоследък международната общност стана свидетел на ужасяваща тенденция. Нападенията над […]
април 28, 2016

Жените домашни помощници и болногледачки в ЕС (A8-0053/2016 – Kostadinka Kuneva)

Илхан Кючюк (ALDE ), in writing I have supported the resolution because it is in the best interest of more than 2.5 million EU citizens, who […]
април 28, 2016

Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (A8-0048/2016 – Terry Reintke)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing There is no doubt that the ICT industry is the fastest growing sector of world’s economy. Therefore, EU’s “Digital Agenda” […]
април 27, 2016

Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Unfortunately, there are no uniform rules applicable in all EU countries for child adoption (every country applies its own rules […]
април 26, 2016

Statement on the kidnapping of chair of PARNAS Youth

Commenting on the developing news from Russia, ALDE Party President Hans van Baalen MEP said: “It is with regret that I hear the news from our ALDE Party member party in Russia PARNAS that the chair of their youth wing Mikhail Konev was today kidnapped from the military registration and enlistment office in Moscow. His location remains unknown.
април 25, 2016

Кметове от ДПС сред финалистите за награди в Комитета на регионите

Номинациите за местни лидери либералдемократи бяха внесени в Комитета на регионите от АЛДЕ след задълбочен и обстоен анализ на тяхната управленска дейност. Отчетени бяха успешно реализираните политики на регионално ниво, а също така бе взет под внимание фактът, че и двамата кандидати са млади, с потенциал за развитие на европейско равнище.
април 24, 2016

MRF Bulgaria elect new leader at 9th National Congress

ALDE Party President Hans van Baalen MEP spoke at the opening of the Congress and praised the work of the four MRF MEPs in the European Parliament, noting that the MRF Party’s Youth Chairmain and MEP Ilhan Kyuchyuk was elected a member of the ALDE Party Bureau at the Congress in Budapest in November 2015.
април 14, 2016

Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления (A8-0138/2016 – Marju Lauristin)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing In the new digital age, it is our moral duty to protect the rights and freedoms of EU citizens. We […]