май 12, 2016

Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (B8-0583/2016, B8-0587/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the 2030 Agenda for Sustainable Development seeks to build on the Millennium Development Goals and […]
май 12, 2016

Предотвратяване и борба с трафика на хора (A8-0144/2016 – Catherine Bearder)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Трафикът на хора представлява сериозно нарушение на правата на човека, но същевременно и доходоносен бизнес за трафикантите. Тази жестока […]
май 11, 2016

Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (B8-0562/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The cohesion policy is EU’s main investment and development policy that covers all EU regions. By enhancing social and economic […]
май 11, 2016

Завръщане към нормалното функциониране на Шенгенското пространство

Благодаря г-жо Председател, Уважаеми колеги, Шенгенското пространство е сред най-значимите постижения на съвременна Европа и висша форма на европейската интеграция. То гарантира свободното движение на стотици […]
май 10, 2016

Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Изправени сме пред невиждани по мащаб и естество хуманитарни кризи. Днес повече от 400 милиона души по света са […]
април 28, 2016

Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих предложената резолюция, която смятам за напълно навременна, защото напоследък международната общност стана свидетел на ужасяваща тенденция. Нападенията над […]
април 28, 2016

Жените домашни помощници и болногледачки в ЕС (A8-0053/2016 – Kostadinka Kuneva)

Илхан Кючюк (ALDE ), in writing I have supported the resolution because it is in the best interest of more than 2.5 million EU citizens, who […]
април 28, 2016

Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (A8-0048/2016 – Terry Reintke)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing There is no doubt that the ICT industry is the fastest growing sector of world’s economy. Therefore, EU’s “Digital Agenda” […]
април 27, 2016

Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Unfortunately, there are no uniform rules applicable in all EU countries for child adoption (every country applies its own rules […]