февруари 25, 2016

Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (B8-0255/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing There is no doubt that the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) will benefit both sides (the EU and […]
февруари 25, 2016

Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (B8-0250/2016)

 Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The opening of free trade agreement negotiations with Australia and New Zealand represents a significant step forward for economic growth […]
февруари 25, 2016

Хуманитарната ситуация в Йемен (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing We all should be aware that the humanitarian situation in Yemen is very critical. It is an unspeakable shame for […]
февруари 24, 2016

Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The free movement of workers is a fundamental principle of the Treaty enshrined in Article 45 of the Treaty on […]
февруари 23, 2016

Илхан Кючюк представи петицията срещу забрана за агитация на майчин език в ресорната комисия в Европейския парламент

Комисията взе решение петицията да остане отворена и изпрати писмо за становище от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Бе решено още темата отново да бъде поставена за обсъждане в Комисията по петиции, като на този следващ етап участие ще вземе и Франс Тимерманс в качеството му на първи заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на върховенството на закона и Хартата на основните права.
февруари 17, 2016

Студенти от Измир посетиха Европейски парламент по покана на евродепутата Илхан Кючюк

Евродепутатът Илхан Кючюк организира посетителска визита е Европейския парламент на младежи от Измир. По време на посещението гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с работата […]
февруари 13, 2016

Илхан Кючюк: Престъпленията от омраза застрашават основния фундамент на Европейския съюз

Престъпленията от омраза застрашават основния фундамент на Европейския съюз. Считам за изключително важно да се възприеме цялостен подход по отношение на радикализацията в Европа, както и да се засили диалогът за сигурността и борбата с тероризма.
февруари 4, 2016

Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (B8-0166/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепям доклада, защото е безспорен факт, че Сърбия е поела по пътя на реформите и европейската интеграция. Трябва да […]
февруари 4, 2016

Положението в Либия (RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The situation in Libya is disturbing. Just across the Mediterranean Sea, anarchy, chaos and violence are spreading. Nowadays in Libya […]