март 18, 2016

Илхан Кючюк в Кипър: Създаването на нова икономическа стратегия изисква ясното дефиниране на силните и слабите страни на ЕС

В рамките на посещението си в Кипър евродепутатът и вицепрезидент на АЛДЕ посети както северната, така и южната част на страната. Кючюк подчерта за пореден път, че подкрепя обединението на двете части на Кипър, както и че Европейският съюз трябва да насърчи процеса. По думите му в това отношение обаче водещата роля е на политиците и гражданите на Острова.
март 10, 2016

Свободата на изразяване на мнение в Казахстан

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE Подобно на всички държави от региона, Казахстан е страна с богата история, която дълги години е била част от […]
март 10, 2016

Свободата на изразяване на мнение в Казахстан (2)

Илхан Кючюк (ALDE ), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта Напълно съм съгласен с Вас. Казахстан трябва да изпълни всички свои ангажименти, всички […]
март 10, 2016

Демократична република Конго

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing  Unfortunately, the political situation in Democratic Republic of Congo is very disturbing. Country’s fragile young democracy is under a serious […]
март 10, 2016

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (A8-0013/2016 – Marielle de Sarnez)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The introduction of emergency autonomous trade measures for Tunisia marks the beginning of a new era in relations between EU […]
март 10, 2016

Към просперираща икономика, основана на данни (B8-0308/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Nowadays we are living in a time of the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution has been characterised by […]
март 10, 2016

Положението в Еритрея (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Eritrea is one of the top refugee producing countries in the world. This is not a coincidence. The country is […]
март 9, 2016

Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства (A8-0020/2015 – Caterina Chinnici)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing In reality, a proposal for a directive on procedural safeguards for children who are suspected or accused in criminal proceedings […]
март 9, 2016

Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Благодаря на г-н Вайгъл за балансирания доклад. Преди близо година от тази трибуна заявих, че интегрирането на Западните Балкани не е заради […]