март 10, 2016

Към просперираща икономика, основана на данни (B8-0308/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Nowadays we are living in a time of the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution has been characterised by […]
март 10, 2016

Положението в Еритрея (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Eritrea is one of the top refugee producing countries in the world. This is not a coincidence. The country is […]
март 9, 2016

Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства (A8-0020/2015 – Caterina Chinnici)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing In reality, a proposal for a directive on procedural safeguards for children who are suspected or accused in criminal proceedings […]
март 9, 2016

Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Благодаря на г-н Вайгъл за балансирания доклад. Преди близо година от тази трибуна заявих, че интегрирането на Западните Балкани не е заради […]
март 9, 2016

Доклад за Черна гора (2015 г.) (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Черна гора е ярък пример за успешно реализирани реформи и макроикономическа стабилност. Прогресът, който постигна страната през миналата година, е лъч светлина […]
март 8, 2016

Хармонизирани индекси на потребителските цени (A8-0313/2015 – Roberto Gualtieri)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The harmonised indices of consumer price (HICP) are designed to measure inflation in a harmonised manner across member states. The […]
март 8, 2016

Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (A8-0024/2016 – Mary Honeyball)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing There is no doubt that we are facing the worst ever refugee crisis in the history of Europe. In fact, […]
март 8, 2016

Съобщение относно изпълнението на европейската програма за миграцията (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Уважаеми господа Комисари, Европейският съюз се намира в критична ситуация, а голяма част от държавите членки продължават да абдикират от задължението за […]
февруари 25, 2016

Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (C8-0370/2015)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing San Marino’s agreement to cooperate with the EU on tax transparency could serve as an example to the world how […]