март 11, 2015

Отношенията между ЕС Лигата на Арабските държави и сътрудничеството в борбата с тероризма

Уважаема г-жо Министър, Уважаеми колеги, Днес тероризмът се явява най-голямата заплаха за света. Под неговата угроза са всички граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност. […]
март 10, 2015

Изказване в пленарна зала относно Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г.

Уважаеми г-н Комисар, Уважаеми колеги, Безспорен е фактът, че Черна Гора е най-близо до членство в Европейския съюз сред държавите от Западните Балкани. Прогресът, който постигна […]
март 10, 2015

Изказване в пленарна зала: Процесът на европейска интеграция на Косово

Уважаеми г-н  Комисар, Уважаема г-жо Министър, Уважаеми колеги, Изминалата 2014 г. може да бъде отбелязана като значима за европейската интеграция на Косово. Споразумението за стабилизиране и […]
март 10, 2015

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)

21. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване) Разисквания вторник, 10 март 2015 г. – Страсбург Илхан Кючюк (ALDE ), в […]
март 9, 2015

Пълна забрана за използването на езици, различни от официалния език на България, по време на предизборните кампании

Парламентарни въпроси 9 март 2015 г. E-003774-15 Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Filiz Hyusmenova (ALDE) , Iskra […]
март 4, 2015

Писмо до Върховния представител относно случая на Раиф Бадауи и други затворници заради убежденията си в Саудитска Арабия

SUBJECT: The case of Raif Badawi and other prisoners of conscience in Saudi Arabia   Madam High Representative, We are again writing to you regarding the […]
март 3, 2015

VP/HR – Тежки нарушения на правата на човека и арести във Венецуела

Парламентарни въпроси 3 март 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (Зам.-председател/Върховeн представител) Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: […]
февруари 27, 2015

VP/HR – преговорите относно споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба

Парламентарни въпроси 27 февруари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (Зам.-председател/Върховeн представител) Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: […]
февруари 27, 2015

Ксенофобски действия и насаждане на омраза срещу бежанците в България

Парламентарни въпроси 27 февруари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Ксенофобски действия […]