февруари 3, 2016

Положението във Венецуела (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Worsened economic, political and social situation in Venezuela has created conditions for massive human rights violations. In this regard, opposition […]
януари 26, 2016
Днес, когато виждаме резултата от „арабската пролет“, процес който впрочем има директно отражение и върху нашия живот, няма как да не съжаляваме за провалените мечти на милионите хора. Демократично мислещите хора бяха изтласкани, а радикализацията взе връх, което доведе до възхода на групировки като „Ислямска държава“, казва Илхан Кючюк

Илхан Кючюк: Доган констатира факти, които в Брюксел се премълчават

Европейските лидери трябва веднага да дадат мандат на Комисията за създаване на нова европейска гранична и брегова охрана, която е от ключово значение за Европа. Без нея Шенген е мъртъв, а играта на пинг-понг между страните членки, при преместването на бежанци, ще продължи.
януари 21, 2016

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово (A8-0372/2015 – Ulrike Lunacek)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The proposed Stabilisation and Association Agreement (SAA) with Kosovo is the last SAA to be concluded with Western Balkan countries. […]
януари 21, 2016

Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing By invoking article 42(7) TEU instead of article 222 TFEU (the so-called ‘solidarity clause’), France chose an intra—government approach rather […]
януари 21, 2016

Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото за едно десетилетие Съветът на ООН по правата на човека се утвърди като платформа, която идентифицира […]
януари 20, 2016

Мирният процес в Колумбия (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the ongoing Colombian peace process represents to us a historic opportunity to end one of […]
януари 20, 2016

Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) – Г-жо Председател, уважаеми колеги, преди всичко трябва да отбележим напредъка, постигнат от всички страни, и да приветстваме желанието на Грузия, Молдова […]
януари 19, 2016

Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (A8-0366/2015 – Marek Plura)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Mr President, I voted in favour of this extremely important report aiming to tackle one of the biggest challenges that Europe faces: […]
януари 19, 2016

Положението в Саудитска Арабия и Иран (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Undoubtedly, the past few months have been crucial for Iran and Saudi Arabia. On the one hand, the nuclear deal […]