ноември 25, 2015

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (A8-0316/2015 – Rachida Dati)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми колеги, Подкрепих доклада, защото ЕС трябва да вложи целия си ресурс, за да предотврати радикализма и екстремизма в […]
ноември 25, 2015

Положението в Грузия (разискване)

Г-н Председател, Уважаеми г-н Комисар, Уважаеми колеги, Грузия е страна с богата история и изразена национална култура. Без съмнение страната е част от европейската история и […]
ноември 25, 2015

Положението в Молдова (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми колеги, Подобно на Грузия и Украйна, преди година Молдова подписа споразумение за асоцииране с ЕС и се наслаждаваше […]
ноември 24, 2015

Ролята на ЕС в рамките на ООН (A8-0308/2015 – Paavo Väyrynen)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото Европейският съюз е глобален актьор и трябва да играе водеща роля в опазването на световния мир, […]
ноември 23, 2015

Българин за първи път стана заместник-председател на Либералния алианс на Европа

"Изборът ми за вицепрезидент на АЛДЕ е преди всичко признание за Движението за права и свободи за това, че повече от 25 години е най-стабилният либерален субект в Югоизточна Европа", заяви Кючюк след избирането си пред Дневник Европа.
ноември 22, 2015

Евродепутатът Илхан Кючюк бе избран за вицепрезидент на партията на европейските либерали

За българския евродепутат гласуваха 280 от делегатите, което го прави един от избраните вицепрезиденти, получили най-сериозна подкрепа.
октомври 27, 2015

Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма  Гласувах за резолюцията, защото Европейският съюз е гарант за високи екологични стандарти и ако не се предприемат решителни действия, […]
октомври 24, 2015

Евродепутатът Илхан Кючюк стартира писмена декларация в ЕП, с която призовава Комисията да възприеме системен подход към опазването и защитата на малцинствените езици и култури

Множеството административни наказания за използването на майчин език по време на предизборна кампания, които български съд налага на членове на Движението за прави и свободи, провокират евродепутата Кючюк да призове Комисията да повиши осведомеността за ползите от многоезичието и от културното многообразие сред европейските институции и граждани.
октомври 14, 2015

Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) (неизправност с микрофона в началото на изказването) … на ценности, като зачитане на правата на човека и неговото достойнство, включително правата на […]