юни 9, 2015

Състояние на отношенията между ЕС и Русия (разискване)

Благодаря г-н Председател, Уважаеми колеги, Днес по време на дебатите по доклада на г-н Ландсбергис за пореден път се повдига въпроса за взаимоотношенията на ЕС с […]
юни 9, 2015

Европейска стратегия за енергийна сигурност (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Кризата в Украйна и липсата на дългосрочно решение за региона поставят под въпрос осигуряването на надеждни доставки на енергия. […]
май 22, 2015

Въпрос относно усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги, Усилията ни за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени и ориентирани към […]
май 20, 2015

Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта Г-н Андрулакис, аз идвам от Балканите и единственият начин да не бъдат провокирани стари наслоения, […]
май 20, 2015

Положението в бившата югославска република Македония (разискване)

Благодаря, г-н Председател, Уважаеми колеги, Проблемът в Македония не е проблем само на държавата Македония. Това е проблем на Балканите, а не на последно място и […]
май 20, 2015

Инициативата за младежка заетост (разискване)

Г-жо Председател, колеги, Усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени, ориентирани към ефективни действия. Оценявам предприетите […]
май 19, 2015

Финансиране на развитието (A8-0143/2015 – Pedro Silva Pereira)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото считам, че ЕС и неговите държави членки следва да запазят позицията си на основен донор на […]
май 19, 2015

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана – Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана – Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми колеги, настоящата степен на несигурност по границите и в непосредствено съседство на ЕС е безпрецедентна от края на […]
май 18, 2015

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-н Председател, уважаеми колеги, Взимам думата в процедурата на едноминутните изказвания с ясното съзнание, че само след два дни предстои нарочен дебат […]