февруари 4, 2016

Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (B8-0166/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепям доклада, защото е безспорен факт, че Сърбия е поела по пътя на реформите и европейската интеграция. Трябва да […]
февруари 4, 2016

Положението в Либия (RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The situation in Libya is disturbing. Just across the Mediterranean Sea, anarchy, chaos and violence are spreading. Nowadays in Libya […]
февруари 4, 2016

Хуманитарната ситуация в Йемен (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because we all should be aware that the humanitarian situation in Yemen is as critical as […]
февруари 4, 2016

Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (RC-B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Undoubtedly, the worst humanitarian crisis of our time is Syria. Тhe Syrian civil war is the most complex, most violent […]
февруари 3, 2016

Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because we should completely condemn violence against women and all kinds of gender inequality. It is […]
февруари 3, 2016

Процесът на европейска интеграция на Косово (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, Косово е най-младата европейска демокрация и ние трябва да се отнасяме с особено внимание, когато обсъждаме европейската […]
февруари 3, 2016

Положението във Венецуела (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Worsened economic, political and social situation in Venezuela has created conditions for massive human rights violations. In this regard, opposition […]
януари 26, 2016

Илхан Кючюк: Доган констатира факти, които в Брюксел се премълчават

Европейските лидери трябва веднага да дадат мандат на Комисията за създаване на нова европейска гранична и брегова охрана, която е от ключово значение за Европа. Без нея Шенген е мъртъв, а играта на пинг-понг между страните членки, при преместването на бежанци, ще продължи.
януари 21, 2016

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово (A8-0372/2015 – Ulrike Lunacek)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The proposed Stabilisation and Association Agreement (SAA) with Kosovo is the last SAA to be concluded with Western Balkan countries. […]