март 9, 2016

Доклад за Черна гора (2015 г.) (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Черна гора е ярък пример за успешно реализирани реформи и макроикономическа стабилност. Прогресът, който постигна страната през миналата година, е лъч светлина […]
март 8, 2016

Хармонизирани индекси на потребителските цени (A8-0313/2015 – Roberto Gualtieri)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The harmonised indices of consumer price (HICP) are designed to measure inflation in a harmonised manner across member states. The […]
март 8, 2016

Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (A8-0024/2016 – Mary Honeyball)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing There is no doubt that we are facing the worst ever refugee crisis in the history of Europe. In fact, […]
март 8, 2016

Съобщение относно изпълнението на европейската програма за миграцията (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Уважаеми господа Комисари, Европейският съюз се намира в критична ситуация, а голяма част от държавите членки продължават да абдикират от задължението за […]
февруари 25, 2016

Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (C8-0370/2015)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing San Marino’s agreement to cooperate with the EU on tax transparency could serve as an example to the world how […]
февруари 25, 2016

Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (B8-0255/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing There is no doubt that the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) will benefit both sides (the EU and […]
февруари 25, 2016

Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (B8-0250/2016)

 Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The opening of free trade agreement negotiations with Australia and New Zealand represents a significant step forward for economic growth […]
февруари 25, 2016

Хуманитарната ситуация в Йемен (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing We all should be aware that the humanitarian situation in Yemen is very critical. It is an unspeakable shame for […]
февруари 24, 2016

Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The free movement of workers is a fundamental principle of the Treaty enshrined in Article 45 of the Treaty on […]