октомври 27, 2015

Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма  Гласувах за резолюцията, защото Европейският съюз е гарант за високи екологични стандарти и ако не се предприемат решителни действия, […]
октомври 24, 2015

Евродепутатът Илхан Кючюк стартира писмена декларация в ЕП, с която призовава Комисията да възприеме системен подход към опазването и защитата на малцинствените езици и култури

Множеството административни наказания за използването на майчин език по време на предизборна кампания, които български съд налага на членове на Движението за прави и свободи, провокират евродепутата Кючюк да призове Комисията да повиши осведомеността за ползите от многоезичието и от културното многообразие сред европейските институции и граждани.
октомври 14, 2015

Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) (неизправност с микрофона в началото на изказването) … на ценности, като зачитане на правата на човека и неговото достойнство, включително правата на […]
октомври 14, 2015

Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година – Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (A8-0289/2015 – Eider Gardiazabal Rubial)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото сме изправени пред безпрецедентна бежанска вълна и колкото по-бързо разберем, че няма национално решение на този […]
октомври 8, 2015

Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам

Г-жо Председател, Уважаеми колеги, Днес тероризмът се явява най-голямата заплаха за света. Под неговата угроза са всички граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност, и […]
октомври 7, 2015

Положението в Турция (разискване)

Г-жо Председател, Уважаеми колеги, От създаването на Европейския съюз до наши дни ситуацията в региона и в света никога не е била по-динамична и непредсказуема. Въпреки […]
октомври 6, 2015

Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (продължение на разискването)

 Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми колеги, Докато Европейският съюз се лута в намирането на решение, хиляди невини хора продължават да страдат. Всеки път […]
октомври 6, 2015

Положението в Либия (разискване)

Г-н Председател, г-н Комисар, Кризата в Либия и двете враждуващи страни бяха сред основните причини за някои от трагичните събития с невинни хора, на които станахме […]
септември 7, 2015

Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (кратко представяне)

 Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I would like to express my support for the report on ‘Promoting youth entrepreneurship through education and training’. I am […]