февруари 23, 2016

Илхан Кючюк представи петицията срещу забрана за агитация на майчин език в ресорната комисия в Европейския парламент

Комисията взе решение петицията да остане отворена и изпрати писмо за становище от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Бе решено още темата отново да бъде поставена за обсъждане в Комисията по петиции, като на този следващ етап участие ще вземе и Франс Тимерманс в качеството му на първи заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на върховенството на закона и Хартата на основните права.
февруари 17, 2016

Студенти от Измир посетиха Европейски парламент по покана на евродепутата Илхан Кючюк

Евродепутатът Илхан Кючюк организира посетителска визита е Европейския парламент на младежи от Измир. По време на посещението гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с работата […]
февруари 13, 2016

Илхан Кючюк: Престъпленията от омраза застрашават основния фундамент на Европейския съюз

Престъпленията от омраза застрашават основния фундамент на Европейския съюз. Считам за изключително важно да се възприеме цялостен подход по отношение на радикализацията в Европа, както и да се засили диалогът за сигурността и борбата с тероризма.
февруари 4, 2016

Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (B8-0166/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепям доклада, защото е безспорен факт, че Сърбия е поела по пътя на реформите и европейската интеграция. Трябва да […]
февруари 4, 2016

Положението в Либия (RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The situation in Libya is disturbing. Just across the Mediterranean Sea, anarchy, chaos and violence are spreading. Nowadays in Libya […]
февруари 4, 2016

Хуманитарната ситуация в Йемен (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because we all should be aware that the humanitarian situation in Yemen is as critical as […]
февруари 4, 2016

Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (RC-B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Undoubtedly, the worst humanitarian crisis of our time is Syria. Тhe Syrian civil war is the most complex, most violent […]
февруари 3, 2016

Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because we should completely condemn violence against women and all kinds of gender inequality. It is […]
февруари 3, 2016

Процесът на европейска интеграция на Косово (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, Косово е най-младата европейска демокрация и ние трябва да се отнасяме с особено внимание, когато обсъждаме европейската […]