март 10, 2015

Изказване в пленарна зала: Процесът на европейска интеграция на Косово

Уважаеми г-н  Комисар, Уважаема г-жо Министър, Уважаеми колеги, Изминалата 2014 г. може да бъде отбелязана като значима за европейската интеграция на Косово. Споразумението за стабилизиране и […]
март 10, 2015

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)

21. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване) Разисквания вторник, 10 март 2015 г. – Страсбург Илхан Кючюк (ALDE ), в […]
март 9, 2015

Пълна забрана за използването на езици, различни от официалния език на България, по време на предизборните кампании

Парламентарни въпроси 9 март 2015 г. E-003774-15 Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Filiz Hyusmenova (ALDE) , Iskra […]
март 4, 2015

Писмо до Върховния представител относно случая на Раиф Бадауи и други затворници заради убежденията си в Саудитска Арабия

SUBJECT: The case of Raif Badawi and other prisoners of conscience in Saudi Arabia   Madam High Representative, We are again writing to you regarding the […]
март 3, 2015

VP/HR – Тежки нарушения на правата на човека и арести във Венецуела

Парламентарни въпроси 3 март 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (Зам.-председател/Върховeн представител) Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: […]
февруари 27, 2015

VP/HR – преговорите относно споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба

Парламентарни въпроси 27 февруари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (Зам.-председател/Върховeн представител) Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: […]
февруари 27, 2015

Ксенофобски действия и насаждане на омраза срещу бежанците в България

Парламентарни въпроси 27 февруари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Ксенофобски действия […]
февруари 27, 2015

Дъблинският регламент и пропорционалност при приемане на бежанци от страните членки

Парламентарни въпроси 27 февруари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Дъблинският регламент […]
февруари 26, 2015

Изказване относно доклада за напредъка на Албания в Комисията по външни работи

Във вътрешнополитически план през изтеклата година Албания отбеляза известен напредък в изпълнението на политическите критерии за евроинтеграция в резултат на усилията на управляващата лявоцентристка коалиция. За по-нататъшния ход на реформите правителството и опозицията трябва да обезпечат провеждането на политическия дебат в парламента.